ปวงข้าพระพุทธเจ้า

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

www.trisrating.com
www.trisacademy.com

191 Silom Complex Building, 24th Floor,
Silom Rd., Bangrak, Bangkok, Thailand 10500
TEL: 02-697-3000,02-231-3011
FAX : 02-231-3680

02-697-3000 หรือ 02-231-3011

ติดต่อบริการด้านที่ปรึกษา ต่อ 323,324

ติดต่อบริการด้านการวิจัย ต่อ 373,318

ติดต่อบริการด้านฝึกอบรม ต่อ 364

หรือต่อ 0 เพื่อติดต่อประชาสัมพันธ์บริษัท